Άδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση:

  • Βιοτεχνιών / Βιομηχανιών
  • Επαγγελματικών Εργαστηρίων
  • Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Εκπαιδευτηρίων / Φροντιστηρίων
  • Συνεργείων Αυτοκινήτων
  • Σταθμών Αυτοκινήτων
  • Αποθήκες Τροφίμων
  • Αποθήκες Logistics
  • Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων
  • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων μελετών στις διάφορες υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομία, Δήμος, Πυροσβεστική, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ, Υγειονομικό κ.τ.λ.), προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας.