Οικοδομικές Άδειες

Εκπόνηση και επίβλεψη πλήρης σειράς μελετών για ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων και επαγγελματικών χώρων γενικά όπως μελέτες:

  • Αρχιτεκτονικών
  • Στατικών
  • Η/Μ εγκαταστάσεων.