Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νηπιαγωγείο Παιδική Μελωδία

Πλήρη σειρά μελατών για έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλαγή χρήσης από βιοτεχνικό κτίριο σε παιδικό σταθμό

Εμβαδό Κτιρίου: 800 τ.μ.

  • Αδεια Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού
  • Άδεια Λειτουργίας Νηπιαγωγίου