Μελλισάς A.E.

Ανέγερση διαμετακομιστικού κέντρου

Διαμεταφορικό Κέντρο

Καλοχώρι, Θεσσαλονίκης

Χρόνος Μελέτης: 2005

  • Άδεια Εγκατάστασης
  • Η/Μ Μελέτες
  • Πυρασφάλεια