Πτυχία Μελετών

Το γραφείο διαθέτει πτυχίο στις παρακάτω κατηγορίες μελετών

  • Γενική Άδεια Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων – Αρ. Άδειας: Θ 1620 (όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών)
  • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
  • Περιβαλλοντικές: Πτυχίο ‘Α Τάξης – Κατηγορία 27
  • Η/Μ: Πτυχίο Α’ Τάξης – Κατηγορία 9 Πτυχίο ΜΕΚ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) – Α.Μ. 26736
  • Οικοδομικά: Πτυχίο ‘Γ Τάξης
  • Οδοποία: Πτυχίο ‘Β Τάξης
  • Λιμενικά: Πτυχίο ‘Α Τάξης
  • Υδραυλικά: Πτυχίο ‘Α Τάξης
  • Βιομηχανικά / Ενεργιακά: Πτυχίο ‘Α Τάξης
Αθηνά Γ. Σαββίδου (Τάξης ‘Β)