Πλήρες σειρά για έκδοση οικοδομικής άδειας διαχωρισμού αποθηκών Εγκατάσταση Θεσσαλονίκης Χρόνος Μελέτης: 2014

Παραγωγή & Εμπορία Τροφίμων ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Χρόνος Μελέτης: 2014

Πλήρες σειρά για έκδοση οικοδομικής άδειας διαχωρισμού αποθηκών Αντιπροσωπείες – Διανομές ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Χρόνος Μελέτης: 2014