Πλήρες σειρά για έκδοση οικοδομικής άδειας διαχωρισμού αποθηκών Εγκατάσταση Θεσσαλονίκης Χρόνος Μελέτης: 2014

Ανέγερση διαμετακομιστικού κέντρου Διαμεταφορικό Κέντρο Καλοχώρι, Θεσσαλονίκης Χρόνος Μελέτης: 2005

Ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου Βιομηχανία παρασκευής σαλατών / εδεσμάτων Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς Εμβαδόν κτιρίου: 5189 τ.μ. Χρόνος Μελέτης: 2010

Πλήρες σειρά για έκδοση οικοδομικής άδειας διαχωρισμού αποθηκών Αντιπροσωπείες – Διανομές ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Χρόνος Μελέτης: 2014